Regiomannenkoor Die Gouwe Sanghers
 

HET BESTUUR 

Bestuurlijke organisatie

De hoogste bevoegdheid van Die Gouwe Sanghers ligt in handen van de Algemene Jaarvergadering. Daartoe hebben toegang alle leden van de vereniging. Als het op stemmen aankomt, telt iedere stem. Verder kent de vereniging een bestuur dat tenminste uit 7 personen bestaat die belast zijn met het besturen van de vereniging. Het bestuur kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Naast het ontwikkelen van initiatieven zijn zij verantwoordelijk voor de afdoening van de dagelijkse gang van zaken.

DAGELIJKS BESTUUR 

  Voorzitter: Klaas Smid, Insteek 24, 2771 AB Boskoop.   0172577293 / 06-20704170  

  Secretaris: Kees Vreeburg, Kruskruid 17, 2771 RA Boskoop.  0172216346

  Penningmeester: Jan Radix, Valeriaan 4, 2811 RJ Reeuwijk.  0618072125

 ALGEMEEN BESTUUR  

 Bibliothecaris: Sjaak van der Meer, Julianastraat 89, 2771 EC Boskoop.   0172231234

  Bestuurslid: Maap Groenendijk, Zuidke 93, 2771 DS Bsokoop.  0172214012

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 6 mei 2023
Webmaster Martien Heyker: m.j.heyker@gmail.com